Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Czemiernikach

Logo - Urząd Miejski w Czemiernikach

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Czemierniki jest Pan Waldemar Kozak, email: waldek@czemierniki.eu


Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 83 30 68 254. Tą samą drogą
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.