Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Czemiernikach

Logo - Urząd Miejski w Czemiernikach

Oświadczenia majątkowe radnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej w Czemiernikach
Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy
Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radna Rady Miejskiej w Czemiernikach
Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy
Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - KOREKTA
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radny Rady Miejskiej w Czemiernikach
Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy
Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radny Rady Miejskiej w Czemiernikach
Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radny Rady Miejskiej w Czemiernikach
Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radny Rady Miejskiej w Czemiernikach
Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radna Rady Miejskiej w Czemiernikach
Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radny Rady Miejskiej w Czemiernikach
Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radna Rady Miejskiej w Czemiernikach
Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radny Rady Miejskiej w Czemiernikach
Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radny Rady Miejskiej w Czemiernikach
Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radny Rady Miejskiej w Czemiernikach
Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radna Rady Miejskiej w Czemiernikach
Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radna Rady Miejskiej w Czemiernikach
Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Radna Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radna Rady Gminy Czemierniki
Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
Stanowisko pracownika - radny Rady Miejskiej w Czemiernikach