Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Czemiernikach

Logo - Urząd Miejski w Czemiernikach

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu

Szczegółowe wyszukiwanie
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Czemierniki
Oświadczenie - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Czemierniki
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Czemierniki
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisku Sekretarza Gminy
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Sekretarz Gminy
Oświadczenie składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Sekretarza Gminy
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu