Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Czemiernikach

Logo - Urząd Miejski w Czemiernikach

Oświadczenia majątkowe kierowników jedn.

Szczegółowe wyszukiwanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Pracownik GOPS
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych
Stanowisko pracownika - Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta
Stanowisko pracownika - podinspektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta
Stanowisko pracownika - podinspektor
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Stanowisko pracownika - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach
Zespół Szkół w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Czemiernikach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej w GOPS
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej w GOPS
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej w GOPS
Gminna Biblioteka Publiczna w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czemiernikach
Gminna Biblioteka Publiczna w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2021.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czemiernikach
Gminna Biblioteka Publiczna w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czemiernikach
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czemiernikach