Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Czemiernikach

Logo - Urząd Miejski w Czemiernikach

Radni

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Marek Bączek Przewodniczący Rady Gminy 866 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący Rady Gminy
Telefon
502-212-231
Tomasz Kaczorek Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 866 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Katarzyna Szczygielska Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 866 16
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jan Skubiszewski Przewodniczący Rady Gminy 521 17
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący Rady Gminy
Telefon
508-999-785
Marzanna Agata Nurzyńska Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 866 17
Stanowisko
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Katarzyna Salczyńska Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Zasobów Naturalnych 866 17
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Zasobów Naturalnych
Arkadiusz Tadeusz Filipek Wiceprzewodniczący Rady 521 18
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady
Telefon
833-068-241
Adres email
Jacek Świć Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 866 18
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Adres email
Andrzej Ludwik Sokołowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Zasobów Naturalnych 866 18
Stanowisko
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Zasobów Naturalnych
Ryszard Baryła 521 19
Imię i nazwisko
Eugeniusz Latek 866 19
Imię i nazwisko
Telefon
796-600-311
Adres email
Mariusz Siwek Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 866 19
Imię i nazwisko
Stanowisko
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Adres email
Leszek Góralski 521 20
Imię i nazwisko
Telefon
507-165-293
Gabriela Delążek Radna 866 20
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna
Arkadiusz Skubisz 866 21
Imię i nazwisko
Michał Marek Jach 521 23
Imię i nazwisko
Telefon
506-036-833
Jerzy Kornacki 521 24
Imię i nazwisko
Telefon
692-553-389
Jarosław Marek Kwasek 521 25
Imię i nazwisko
Telefon
696-365-764
Eugeniusz Latek 521 29
Imię i nazwisko
Telefon
796-600-311
Adres email
Zofia Łączek 521 30
Imię i nazwisko
Telefon
516-869-428
Jerzy Władysław Niewęgłowski 521 31
Telefon
505-356-641
Kazimierz Piątek 521 32
Imię i nazwisko
Telefon
660-222-510
Marzena Agnieszka Polak 521 33
Imię i nazwisko
Telefon
785-934-972
Wojciech Purtal 521 34
Imię i nazwisko
Telefon
793-339-008
Ewa Stelmach 521 35
Imię i nazwisko
Telefon
728-130-279
Marek Bączek 521 36
Imię i nazwisko
Telefon
502-212-231
Jerzy Stanisław Krupa radny Rady Gminy Czemierniki do 4 grudnia 2015 r. 521 37
Imię i nazwisko
Stanowisko
radny Rady Gminy Czemierniki do 4 grudnia 2015 r.
Kazimierz Piątek 866 38
Imię i nazwisko
Telefon
660-222-510
Radosław Niewęgłowski 866 49
Mariusz Filipek 866 50
Imię i nazwisko
Telefon
602704749
Alicja Sznura Radna Rady Gminy Czemierniki 866 51
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna Rady Gminy Czemierniki
Wybory uzupełniające
złożenie ślubowania w dniu 28 grudnia 2022 r.
Agnieszka Świć rezygnacja z funkcji radnego z dniem 23 grudnia 2020 r. 866 52
Imię i nazwisko
Stanowisko
rezygnacja z funkcji radnego z dniem 23 grudnia 2020 r.
Data zrzeczenia mandatu radnego Rady Gminy
23 grudnia 2020 r.
Zbigniew Sznura Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 866 53
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Wygaśnięcie mandatu radnego z powodu śmierci
- 07.10.2022 r.